از جمله مواردی که می تواند تاثیر بسیار زیادی برروی کسب و کار و موارد صنعتی بگذارد، فناوری می باشد که استفاده از آن سبب می شود که با استفاده از آن با رویکردهای جدیدی در زمینه های  مختلف روبه رو شویم. فناوری در زمینه گردشگری نیز کاربردهای بسیار زیادی دارد. کسب و کار یکی از مهم ترین بخش های زندگی می باشد که باید اهمیت آن را در اولویت های زندگی قرار داد. بهره گیری از فناوری در کسب و کار باعث می شود در رده ی اول با توسعه فراوانی در زمینه کسب و کار مواجه شویم و در کنار آن با ایده های مختلفی روبه رو خواهید شد. در مجله زد کد می توانید آخرین اخبار تمامی حوزه های ذکر شده را دنبال کنید.